วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้แก่นายอำเภอ นายทะเบียน และคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้แก่นายอำเภอ นายทะเบียน และคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ เพื่อช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบนโยบายให้แก่คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ประธานกกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีนางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมชี้แจงในเรื่องต่างๆให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือปฏิบัติงานการเลือกตั้งทราบ อาทิ อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ การกำกับดูแล อำนวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนการเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนน การพิจารณาหน่วยเลือกตั้ง การประสานงานสื่อสารระหว่าง ศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สาธิตขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากนั้น เวลา 11.00 น. ประธานกกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเห็นชอบร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่ตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (สถ./ผถ.3/1) จำนวน 1,711 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม และมีนายวิรุธ ปัญญาอินทร์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตุการณ์


อ่าน 12 เวลา

อัลบั้มรูป

เขียนข้อความของคุณ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลลงไปในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เรียบร้อยแล้ว
ไม่อนุญาติให้ใช้โค้ด HTML