วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บรรยากาศการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.เพชรบูรณ์และนายกอบจ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.เพชรบูรณ์และนายกอบจ.เพชรบูรณ์ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ พร้อมขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันนี้ โดยสิ่งสำคัญนอกจากต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตนแล้ว ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย
และในเวลา 10.00 น. นางนฤมล วรกมล ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.เพชรบูรณ์ ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งที่ 21 เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
อ่าน 69 เวลา

อัลบั้มรูป