วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การรับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ รับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเวลา 08.30 น. โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรับสมัครในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีสื่อมวลชน ประชาชน ผู้ติดตามร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจผู้สมัครเป็นจำนวนมาก สรุปดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 2 นายหมู่ใหญ่สมพร คำเนียม
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 3 นางอัษมา ราชสาร์ณผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 38 ราย ดังนี้

เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายชำนาญ มีวันเนืองเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายจักริน นาคสำราญเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 5 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 6 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอหล่มสัก เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

เขตอำเภอหล่มสัก เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางฐิตินันท์ พั้วช่วย
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นายสุชัญ ตรีวัชรานนท์ ผู้สมัคร หมายเลข 2 นายยุทธชัย คำตัด
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 5 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวจิราพร เทืองน้อย
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด หมายเลข 2 นายกิตติ นาคจำนงค์ หมายเลข 3 นายชำนาญ ศรีสะอา
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายธนาวุธ สินประเสริฐ
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายนัส พึ่งจาบ หมายเลข 2 นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมพงษ์ มาลากรณ์
เขตอำเภอชนแดน เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวแววตา บุญเกตุ
เขตอำเภอชนแดน เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
เขตอำเภอชนแดน เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางนวลผจง สาลีผล
เขตอำเภอบึงสามพัน เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง
เขตอำเภอบึงสามพัน เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล
เขตอำเภอหล่มเก่า เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
เขตอำเภอหล่มเก่า เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
เขตอำเภอศรีเทพ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางณัชพิมพ์ บุญโชติ หมายเลข 2 นายวิษณุ ขุนรอง
เขตอำเภอศรีเทพ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 ดร.นภสินธุ์ พรมวิเศษ หมายเลข 2 นายจักรภพ พุทธัง หมายเลข 3 นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง
เขตอำเภอเขาค้อ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ
เขตอำเภอวังโป่ง เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมคิด รินนาศักดิ์
เขตอำเภอน้ำหนาว เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสมคิด นันทประเสริฐ หมายเลข 2 นางสาวเตือนใจ ขวัญเดิน

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ
อ่าน 5 เวลา

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.phetchabunpao.go.th/election2563/index.php/2020-11-13-08-13-19/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/item/6-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2563#sigProGalleria148193d6e9

เขียนข้อความของคุณ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลลงไปในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เรียบร้อยแล้ว
ไม่อนุญาติให้ใช้โค้ด HTML