วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุวิทย์ ศรีวงษาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แล้วโดยประกาศรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 คนคือ
หมายเลข 1 นายอัครเดชทองใจสด

หมายเลข 2 นายหมู่ใหญ่ สมพรคำเนียม

หมายเลข 3 นางสาวอัษมาราชสารณ์

หมายเลข 4 นายสิทธิชัยต๊ะอาจ

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 65 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครจำนวน 64 คนไม่รับสมัครจำนวน 1 คน คือ นายพลศักดิ์ดวงบุษย์ เป็นผู้สมัครหมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งหากผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องคัดค้านประกาศ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่าน 39 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เขียนข้อความของคุณ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลลงไปในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เรียบร้อยแล้ว
ไม่อนุญาติให้ใช้โค้ด HTML