วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รู้หรือไม่ ? การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำเสนอข้อมูลอะไรได้บ้าง

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

รู้หรือไม่ ? การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำเสนอข้อมูลอะไรได้บ้าง

อ่าน 7 เวลา

เขียนข้อความของคุณ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกข้อมูลลงไปในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เรียบร้อยแล้ว
ไม่อนุญาติให้ใช้โค้ด HTML