วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ซื้อสิทธิ - ขายเสียง มีโทษ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

ซื้อสิทธิ - ขายเสียง มีโทษ

อย่าลืมวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ 

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริต โปร่งใส

อ่าน 44 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที