สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

มาตรการการดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

ข้อปฏิบัติของเจ้าพนักงาน :
-สวมหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ และถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง :
-สวมหน้ากากอนามัย
-เว้นระยะห่าง 2 เมตร
-ตรวจวัดอุณหภูมิ
-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

ขอบคุณภาพ: กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

อ่าน 91 เวลา
Super User

ล่าสุดจาก Super User