Developed by JoomVision.com
banner
banner

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 3/59 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (90)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 11/59 ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 จุด บริเวณสี่แยกโรงแรมสว่าง อ.หล่มสัก (50)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 2/2559 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (75)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 10/2559 ก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านห้วยหญ้าเครือ (ตอนที่ 1) ม.1 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.พช. (101)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 9/2559 ขุดลอกสระเก็บน้ำกงโกย บ้านน้ำเดือด ม.12 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (97)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 8/2559 ขุดลอก และขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 2 โครงการ (116)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 7/2559 ก่อสร้างถนน คสล.และถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ (105)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 6/2559 ขุดลอกคลองจำนวน 2 โครงการ (97)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 5/2559 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่ามะกล้วย ม.9 ต.วัดป่า เชื่อมต่อเขตเทศบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (102)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 4/2559 จ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ม.6 ปี 59 (102)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สภา อบจ.พช.สมัยเเรก ปี 2559 (35)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2558 (122)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ-สมัยที่สอง-ประจำปี-พ.ศ.2558 (148)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 (227)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 58,สมัยแรกปี 59 (207)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาฯ-สมัยยแรก-ปี-58 (308)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผล รอง ประธานสภา อบจ. เพชรบูรณ์ (593)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (733)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 57 และสมัยแรก ปี 58 (756)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญสถาฯ สมัยแรก ปี 56 (1541)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (163)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (640)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1001)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1020)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1209)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1177)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1701)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1752)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ร้องเรียน เรือนไม้รีสอร์ท วังโป่ง บริการแย่มากค่ะจากนักท่องเที่ยวที่ไปพัก104-01-16 10:41
เมื่อไหร่จำดำเนินการทางเท้าที่หายไป420-12-15 12:28
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร112-08-15 12:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 19:01
ร้องเรียนเรื่องติดไฟถนนหมู่3ต.วังศาล อ.วังโป่งประชาชนคนเพชรบูรณ์421-03-15 13:16
สอบถามข้อมูลพระวิทยา206-03-15 09:54
ขอความช่วยเหลือ !!คนบ้านกลาง หล่มสัก227-11-14 11:58
ทำไมติดตั้งป้ายบทบังทัศนียภาพอำเภอน้ำหนาวตนน้ำหนาว313-11-14 18:38
เรียน ประธานคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาเรื่อง ขอให้ชี้แจงกรณีการเปิดซอง203-10-14 15:48
เพื่อบ้านเกิดคนเพชรบูรณ์428-08-14 14:17
 

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยว ฉบับที่ 5 เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้าม...พลาด
    Phetchabun_A_Must_Visit_Tow

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ