Developed by JoomVision.com
banner
banner

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 1/2560 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณริมแม่น้ำสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ (52)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 7/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียน รร.อบจ.พช (52)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 6/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (142)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 5/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำหอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ (134)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560 จัดซือเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (112)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 3/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด (211)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 3/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (199)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 2/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (156)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 1/60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (241)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 13/2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุอะไหล่) (246)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาฯ ลว 31 มี.ค.60 (47)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสภาฯ ลว 23 มีค 60 (32)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง ขยายสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2560 (36)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (40)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดวิสามัญฯครั้งที่-2-ปี-59 (163)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 2 ลว 8 กันยายน 2559 (166)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ลว 25 สค 59 (163)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ปิดสมัยประชุม ลว 17 มีนาคม 2559 (322)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภา 2 มีค 59 (326)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจำปี (320)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (29)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (21)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดทำข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี 2560 (36)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (208)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (476)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (931)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1392)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1323)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1492)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1471)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ร้องเรียนถนนชำรุดmr.taweepong415-12-16 20:08
ในหมู่บ้านมียาเสพติดเยอะมากชมพู225-10-16 14:37
ถนนสายบ้านป่าเลา พังเสียหายบรรฑิต311-09-16 22:43
ไม่มีน้ำปะปาใช้ปัทมา ฆ้องนอก329-08-16 15:45
เรียนปรึกษา ชุดสนามเด็กเล่นพร้อมลานรองรับนวพรพรหม เนียมถนอม226-02-16 12:05
เรื่องของการเก็บขยะของหมู่บ้านสอบถาม410-02-16 14:21
ร้องเรียน เรือนไม้รีสอร์ท วังโป่ง บริการแย่มากค่ะจากนักท่องเที่ยวที่ไปพัก104-01-16 10:41
เมื่อไหร่จำดำเนินการทางเท้าที่หายไป420-12-15 12:28
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร112-08-15 12:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 19:01
 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj