Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner

ขับขี่ปลอดภัย เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ

   

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 9/59 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (20)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 8/59 สอบราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีตรวจสารเสพติดพร้อมภาชนะ (64)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 7/59 จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนกลางเอนกประสงค์ (161)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 17/2559 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน อบจ.เพชรบุรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) (106)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 16/59 ก่อสร้างถนน คสล.ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ (101)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 15/59 ก่อสร้างถนน คสล.และถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (100)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 14/59 ก่อสร้างถนน คสล. และถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก ในเขตจังหวัดเพชรบุรณ์ จำนวน 2 โครงการ (109)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 13/59 ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านเขาค้อ จุดที่ 2 บ้านเขาค้อ ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (78)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 12/59 จ้างทำเครื่องแต่งกายของนักเรียน รร.อบจ.เพชรบูรณ์ (115)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 6/59 จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน (107)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ปิดสมัยประชุม ลว 17 มีนาคม 2559 (53)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภา 2 มีค 59 (90)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจำปี (82)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สภา อบจ.พช.สมัยเเรก ปี 2559 (117)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2558 (177)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ-สมัยที่สอง-ประจำปี-พ.ศ.2558 (203)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 (287)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 58,สมัยแรกปี 59 (269)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาฯ-สมัยยแรก-ปี-58 (365)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผล รอง ประธานสภา อบจ. เพชรบูรณ์ (648)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (247)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (713)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1108)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1096)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1270)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1252)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1791)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1832)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
เรียนปรึกษา ชุดสนามเด็กเล่นพร้อมลานรองรับนวพรพรหม เนียมถนอม225-02-16 22:05
เรื่องของการเก็บขยะของหมู่บ้านสอบถาม410-02-16 00:21
ร้องเรียน เรือนไม้รีสอร์ท วังโป่ง บริการแย่มากค่ะจากนักท่องเที่ยวที่ไปพัก103-01-16 20:41
เมื่อไหร่จำดำเนินการทางเท้าที่หายไป419-12-15 22:28
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร111-08-15 22:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 05:01
ร้องเรียนเรื่องติดไฟถนนหมู่3ต.วังศาล อ.วังโป่งประชาชนคนเพชรบูรณ์420-03-15 23:16
สอบถามข้อมูลพระวิทยา205-03-15 19:54
ขอความช่วยเหลือ !!คนบ้านกลาง หล่มสัก226-11-14 21:58
ทำไมติดตั้งป้ายบทบังทัศนียภาพอำเภอน้ำหนาวตนน้ำหนาว313-11-14 04:38
 

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2558
    ReportPhetchabunpao2558

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ