Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ขับขี่ปลอดภัย เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ

   

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 12/2559 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (21)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 23/2559 สอบราคาจ้างผลิดสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพชรบุรณ์ (18)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 22/59 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำคลองโคก หมู่ที่ 2 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (22)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 21/59 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำป่าสัก (ฝั่งตำบลนางั่ว) หมู่ที่ 2 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง (16)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 20/59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโป่งฝาด – บ้านห้วยสวิงน้อย หมู่ที่ 7 (12)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 19/59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี (14)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ ประกาศฯ เลขที่ 2/59 (92)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ.เขาค้อ ประกาศฯเลขที่1/59 (65)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 2/59 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ อ.เขาค้อ บ้านกองเนียน ม.4 อ.เขาค้อ (152)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 1/59 จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เขาค้อ บ้านทางแดง ม.7 ต.แคมป์สน (126)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ลว 25 สค 59 (4)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ปิดสมัยประชุม ลว 17 มีนาคม 2559 (150)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภา 2 มีค 59 (169)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจำปี (155)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สภา อบจ.พช.สมัยเเรก ปี 2559 (190)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2558 (242)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ-สมัยที่สอง-ประจำปี-พ.ศ.2558 (261)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 (357)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 58,สมัยแรกปี 59 (343)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาฯ-สมัยยแรก-ปี-58 (433)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (319)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (773)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1181)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1160)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1338)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1311)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1855)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1912)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ไม่มีน้ำปะปาใช้ปัทมา ฆ้องนอก029-08-16 15:45
เรียนปรึกษา ชุดสนามเด็กเล่นพร้อมลานรองรับนวพรพรหม เนียมถนอม226-02-16 12:05
เรื่องของการเก็บขยะของหมู่บ้านสอบถาม410-02-16 14:21
ร้องเรียน เรือนไม้รีสอร์ท วังโป่ง บริการแย่มากค่ะจากนักท่องเที่ยวที่ไปพัก104-01-16 10:41
เมื่อไหร่จำดำเนินการทางเท้าที่หายไป420-12-15 12:28
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร112-08-15 12:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 19:01
ร้องเรียนเรื่องติดไฟถนนหมู่3ต.วังศาล อ.วังโป่งประชาชนคนเพชรบูรณ์421-03-15 13:16
สอบถามข้อมูลพระวิทยา206-03-15 09:54
ขอความช่วยเหลือ !!คนบ้านกลาง หล่มสัก227-11-14 11:58
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2558
    ReportPhetchabunpao2558

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ