Developed by JoomVision.com
banner
banner

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อบจ.พช (19)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของ รร.อบจ.พช (14)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อบจ.พช (16)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ (16)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (42)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างผลิตคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรณ์ (31)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบจ.พช (80)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (96)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ (99)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) (73)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 (45)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 58,สมัยแรกปี 59 (37)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสามัญสภาฯ-สมัยยแรก-ปี-58 (146)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผล รอง ประธานสภา อบจ. เพชรบูรณ์ (453)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (550)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ปี 57 และสมัยแรก ปี 58 (583)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญสถาฯ สมัยแรก ปี 56 (1390)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมสมัยที่สอง ปี 56,สมัยแรก ปี 57 (1292)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาสมัยแรก ปี 56 (1183)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 (1264)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (468)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (839)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (860)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1040)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1028)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1518)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1593)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร112-08-15 12:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 19:01
ร้องเรียนเรื่องติดไฟถนนหมู่3ต.วังศาล อ.วังโป่งประชาชนคนเพชรบูรณ์421-03-15 13:16
สอบถามข้อมูลพระวิทยา206-03-15 09:54
ขอความช่วยเหลือ !!คนบ้านกลาง หล่มสัก227-11-14 11:58
ทำไมติดตั้งป้ายบทบังทัศนียภาพอำเภอน้ำหนาวตนน้ำหนาว313-11-14 18:38
เรียน ประธานคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาเรื่อง ขอให้ชี้แจงกรณีการเปิดซอง203-10-14 15:48
เพื่อบ้านเกิดคนเพชรบูรณ์428-08-14 14:17
ตอนนี้หมู่บ้านวังเจริญรัตน์เกิดปัญหาเดือดร้อนมากไม่ประสงค์ออกนาม224-08-14 10:48
ขอข้อมูลบุคคลากรครับภาณุพงค์121-08-14 13:32
 

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

 • รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

  plan2557

   

   

   

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12 phetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ