Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

ขอเชิญเที่ยวชมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

เพชรบูรณ์ไม่ไกล...ไปเที่ยวได้ทุกฤดู

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 3/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (37)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 2/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (39)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 1/60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (87)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 13/2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุอะไหล่) (140)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 25/2559 สอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5,000 เล่ม (115)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 24/2559 สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ.พช ประจำปี 2559 (198)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ 12/2559 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (135)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 23/2559 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์ (109)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 12/2559 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มและส่วนประกอบพร้อมติดตั้ง (205)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 23/2559 สอบราคาจ้างผลิดสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพชรบุรณ์ (132)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศปิดวิสามัญฯครั้งที่-2-ปี-59 (74)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 2 ลว 8 กันยายน 2559 (88)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ลว 25 สค 59 (87)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ปิดสมัยประชุม ลว 17 มีนาคม 2559 (234)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภา 2 มีค 59 (251)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจำปี (241)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สภา อบจ.พช.สมัยเเรก ปี 2559 (281)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2558 (300)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ-สมัยที่สอง-ประจำปี-พ.ศ.2558 (324)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 (427)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (95)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (394)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (842)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1277)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1228)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1405)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1375)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุมและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1915)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 (1983)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ร้องเรียนถนนชำรุดmr.taweepong415-12-16 20:08
ในหมู่บ้านมียาเสพติดเยอะมากชมพู225-10-16 14:37
ถนนสายบ้านป่าเลา พังเสียหายบรรฑิต311-09-16 22:43
ไม่มีน้ำปะปาใช้ปัทมา ฆ้องนอก329-08-16 15:45
เรียนปรึกษา ชุดสนามเด็กเล่นพร้อมลานรองรับนวพรพรหม เนียมถนอม226-02-16 12:05
เรื่องของการเก็บขยะของหมู่บ้านสอบถาม410-02-16 14:21
ร้องเรียน เรือนไม้รีสอร์ท วังโป่ง บริการแย่มากค่ะจากนักท่องเที่ยวที่ไปพัก104-01-16 10:41
เมื่อไหร่จำดำเนินการทางเท้าที่หายไป420-12-15 12:28
ขอไฟฟ้า บ้านปรางค์ไมัม.1 ต.สระประดู่ชนากร112-08-15 12:03
ขอความกรุณาจัดสร้างทางลาดยาง สายบ้านซับปรางค์ทองกิตติศักดิ์303-06-15 19:01
 

Chief_Executive_PhetPAO2559

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2558
    ReportPhetchabunpao2558

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet banner_paopj