องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.phetchabunpao.go.th/ Recent Videos Video <![CDATA[แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์]]>  มาทำความรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กัน]]> Wed, 15 Sep 2010 03:55:26 GMT