ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
pernament01
นางชุติมา  ป้องกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
pernament01
pernament02
pernament0

นางชุติมา  ป้องกัน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางกมลวรรณ นามวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายวิชัย ผดุงนึก
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
99999
pernament03
pernament04
pernament06
นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางจินตนา  เทียมเมือง
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา มีกำลัง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
999999
pernament05
pernament07
pernament08
นางเตือนใจ เฟอร์สชัวร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
99999999
pernament09
pernament10
pernament12
นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
9999999
pernament24 pernament13 pernament14
นางสาวสุคนธ์นันท์ ตะกรุดโฉม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 นางสาวกัญญาภัค พิลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
99999999
pernament17
pernament15
pernament11
 นางสาวญิรินทร์รดา บุญหล้า
นักส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายนวภัทร ผิวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวจรีรัตน์ เถาตะมะ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
999999999
pernament16
pernament18
pernament19
นางสาวภสฎา จูมจนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 นางอรอนงค์ พรมเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวจันทร์จิรา คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
999999nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงหน้าฝน GreenSeason in Phetchabun
    Green_Season_cover

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กุมภาพันธ์ 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
242526272829