หมายเลขโทรศัพท์ของ อบจ.เพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

กองราชการ/ห้อง

         หมายเลขโทรศัพท์
หน้าห้องนายก อบจ.เพชรบูรณ์   056-711363,056723021
หน้าห้องประธานสภาฯ/หน้าห้องรองนายกฯ    056-711856
ห้องปลัด อบจ.เพชรบูรณ์   056-721785
สำนักปลัดฯ   056-723020
กองกิจการสภาฯ   056-723019
กองแผนและงบประมาณ   056-711364

กองคลัง

  056-711494
กองพัสดุและทรัพย์สิน   056-721849
กองช่าง   056-711365
กองการเจ้าหน้าที่   056-721912
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   056-721907
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ   056-725930
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)   056-771006

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  โทร 0-5672-1856, 0-5671-3062, 0-5672-3020

ผู้บริหาร อบจ.เพชรบูรณ์          กองคลังฯ
หน้าห้องนายก อบจ. 401 ผู้อำนวยการกองคลัง 206
หน้าห้องรองนายก คนที่1 และห้องประธานสภาฯ 402 กองคลัง 207
หน้าห้องรองนายก คนที่1
209 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 407
โทรสาร (FAX.) 210 กองพัสดุและทรัพย์สิน 208
ห้องปลัดฯ
403

หน้าห้องปลัดฯ
404
กองการศึกษาฯ 304
ห้องรองปลัดฯ (คนที่ 1)
405
ห้องรองปลัดฯ (คนที่ 2) 301 กองช่าง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 111
สำนักปลัดฯ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 112
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 203 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 113
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 ผู้อำนวยการกองช่าง 110
ฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 202

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 205 กองการเจ้าหน้าที่ 114
ฝ่ายพัฒนาสังคม 115

หน่วยตรวจสอบภายใน 408
กองกิจการสภาฯ
กองกิจการสภาฯ 302 ห้องประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ 406
กองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ -
กองแผนและงบประมาณ 303

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 66 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)
    phetchabunnews66

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930