วันคนพิการสากลประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

PDFพิมพ์อีเมล

S__10674233

S__10674238 S__10674236

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกอบจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมวันคนพิการสากลประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่คนพิการ โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลเวช ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj