top_banner_2017 

เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ "ดื่ม ไม่ ขับ" กลับปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

PDFพิมพ์อีเมล

thaihealth_c_efghistux268 เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ "ดื่ม ไม่ ขับ" กลับปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
- ก่อนเดินทาง ต้องไม่ดื่ม
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ตรวจเช็คยานพาหนะทุกครั้ง
- ไม่ดื่มระหว่างเดินทาง
- สนุกกับเทศกาลต้องดื่มไม่ขับ
ดื่ม 1 แก้ว (200 ซีซี) แล้วขับ ทำให้การตัดสินใจช้าลง 5 วินาที มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 2 เท่า
......ด้วยความห่วงใยจาก.....

Chief_Executive_PhetPAO2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj