สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนมกราคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

S__11444263_0

S__11444264 S__11444267


วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการอบจ. เข้าร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนมกราคม 2561 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ 

สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส...ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj