โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2554

PDFพิมพ์อีเมล

DSC07176

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2554 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมเป็นรายอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องกาของประชาชนในแต่ละพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และนำปัญหา/ความต้องการที่ได้มากำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มีประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

DSC07210

 

รายละเอียดการประชาคมท้องถิ่น

รุ่น  พื้นที่  สถานที่ กำหนดการ
1 อำเภอหล่มเก่า ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 13 มกราคม 2554
2 อำเภอหล่มสัก ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีมงคล 14 มกราคม 2554
3 อำเภอหนองไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองไผ่วิทยาคม 19 มกราคม 2554
4 อำเภอบึงสามพัน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 21 มกราคม 2554
5 อำเภอศรีเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 26 มกราคม 2554
6 อำเภอชนแดน ณ หอประชุมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 28 มกราคม 2554
7 อำเภอวังโป่ง ณ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา 31 มกราคม 2554
8 อำเภอเมืองฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2554
9 อำเภอน้ำหนาว

ณ หอประชุมอำเภอน้ำหนาว

4 กุมภาพันธ์ 2554
10 อำเภอเขาค้อ ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ 7 กุมภาพันธ์ 2554
11 อำเภอวิเชียรบุรี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2554

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj