เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

PDFพิมพ์อีเมล

paologo

         ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักโรงแรม พ.ศ. 2542
         ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
         "โรงแรม"  หมายความว่า  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว
         "ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม"  หมายความว่า เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมฯ
         ข้อ 5  ให้ผู้พักโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในอัตราร้อยละสองของค่าเช่าห้องพัก
         ข้อ 6  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรมแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ข้อ 5 จากผู้พักไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก
         ข้อ 7(3)  จัดทำบัญชีผู้พัก  และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนด
         ข้อ 8  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม ข้อ 6 ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเีีอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บข้อ 7 (3)
         ข้อ 11 ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม  ตามข้อ 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ข้อ 12 ผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
         ข้อ 13 ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมตามข้อ 8  ต้องระวางโทษจำคุดไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ข้อ 14  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่นำส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

*จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการโรงแรมชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม  ภายใันวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  โทร. 0-5671-1494, 0-5672-1856  ต่อ 502   

akaradech2563_07

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์