ที่พัก โีรงแรม รีสอร์ท ที่สำคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โฆษิตฮิลล์ 29 ถ.สามัคคีชัย  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  
056-711293, 056-711050
สยามโฮเต็ล 21 ถ.สันคูเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711301
บูรพาโฮเต็ล 308 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-721441
เพชรบูรณ์โฮเต็ล 102/1  สี่แยกพระพุทธบาท ถ.สันคูเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711348
เพชรโฮเต็ล 59 ถ.พระพุทธบาท  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711275, 056721589
บังกะโลสวัสดี 54 ถ.สันคูเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-721850
เอเซีย 107/2 ถ.นิกรบำรุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711082
บ้านสวนต้นต่อเกสเฮ้าส์ 21/3 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 086-0226910
เพียงพิศเกสเฮาส์ 5-3 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-720920
ย่งอัน 27 ถ.พระพุทธบาท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-711331,056-711298
ปลายฟ้ารีสอร์ท 69/1 ม.12 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-744355
พาราไดร์อินทร์ 19/8 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-712668
ฮาเล็มรีสอร์ท 1/10 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-718299,087-7294491
บ้านครูแป๊ว 32/11 ม.2 ถ.เพชรบุระ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-712466
ศิริวรรณ 29/5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
สุขใจเพลส 39 ม.2 ถ.เพชรบุระ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 081-0404111
พรสิริเพลส  อพาร์ืทเมนต์ 429/9 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-712633, 085-7313896
โฮมแลนด์ รีสอร์ท 99/555 ม.12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-741400,081-7072650
พัชร เพลส 19/22 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-725177-8
วนาลี เพลส 2/9 ซอยพระพุทธบาท 4 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-743211
ศรีวรา เพลส 15/3 ซ.พระพุทธบาท 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-744337    เว็บไซต์
พร-รพีอพาร์ตเม้นท์และรีสอร์ท 133/4 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-743402, 081-9531884
แมนเกสท์เฮ้าท์ 36/6 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
นอรัช เพลส 1/20 ม.2 บ้านชอนไพร ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 086-4415743
ภูเพชรรีสอร์ท 123 ม.12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 083-3950095
ไม้งามรีสอร์ท 275 ม.12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-736066, 084-8186638
บ้านนา รีสอร์ท 69 ม.6 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-560418,083-8709292
บ้านสวนหวังแก้วรีสอร์ท 144 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-560016
ท่าพลรีสอร์ท 259 ม.13 ต.ท่าพล  ถ.สระบุรี-หล่มสัก
่ฟอร์เรสต์  รีสอร์ท 218 ม.7 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
่่่โฮมสวีท  รีสอร์ท 60/8  ม.5 ต.สะเดียง  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
MY แมนชั่น 5/12 ม.2 ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
บจก.เอสอาร์ กรุ๊ป โฮเต็ล 362/15 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ชวนชม 2/25 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-725488, 080-6104245
โอเอซีส 38 ม.11 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-560183
ริมดอยรีสอร์ท 78/1 ม.18 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 056-560183

 

โรงแรมที่พัก ในเขตอำเภอหล่มสัก
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
พีพี 214 ถ.รณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-701532
บ้านแก้ว 18/4 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-702005
บังกะโลนิว 99 130/1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-701405
หล่มสักณัฐติรัตน์ แกรนด์โฮเต็ล 163/10 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-745023-8
สว่างโฮเต็ล 147/6 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-702545
เพชระเกสเฮ้าส์ 243 ม.1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-701352, 056701263
สันติสุขรีสอร์ท

43 ม.13 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

081-227427, 081-6053088
ภูิหิน วิวรีสอร์ท

106 ม.5 ต.นาเกาะ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056-728864
พฤกษาเฮ้าส์

38/1-3 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056-828827
บ้านบุปผา

163/105 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056-702233
บ้านวรฉัตร

390 ม.11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

056-703120   เว็บไซต์
ห้องพักใบเฟิร์น

96 ม.4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056-824489-90
ศรีภูมิบ้านพักริมทาง

16 ม.5 ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

089-7084461 เว็บไซต์
สตาร์ รีสอร์ท 195 ม.14 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 083-2198969,082-9233099
นิวโฮม 211 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 056-704144,089-4361881

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอหล่มเก่า
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
บัญชาเฮาส์ 275 ม.6 ถ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์     
056-709399
ศรีเวียง  รีสอร์ท 138/1  ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 056-709567, 083-1626622
ที่ำไหนก็ได้ รีสอร์ท           
154 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 056-745388, 089-8589701

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอเขาค้อ
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
อิมพีเรียล  ภูแก้วรีสอร์ท  99 ม.4 ต.แคมป์สน  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-750056-58
เขาค้อรีสอร์ท 46 ม.6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-750071-3
เมาเทนพาร์ค  สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท 123 กม.103 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ม.7 ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
056-723897-9
เขาค้อวัลเล่ย์ 20 ม.6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-750262, 056-750287
ชวนชมรีสอร์ท 147 ม.11 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-702256, 081-8265273
เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท 137 ม.5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-750061-2
ค้อปุระรีสอร์ท 1 ม.6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 080-5151822
วิว แอนด์ วูด 181 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 081-4755820
ในสายหมอก 212 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 081-6996748,087-6641000
เขาค้อ 91 ม.2 ต.เขาค้อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 089-0650128
โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอหนองไผ่
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
การ์ตูนรีสอร์ท                  
85 ม.11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์               
056-782456, 082-8789708  
เอ็ม เจ รีสอร์ท 68 ม.15 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 086-1122687,056-562057
พงษ์ใจรีสอร์ท 3 ม.1 ต.นาเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 056-781552,081-8862508
แฟมีลี่ 68/2 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 056-782154,086-4491339
เมธาวดี 333 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 056-782154,086-4491339

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอบึงสามพัน 
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
เพชรสยาม                     277 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 056-731046
กรีนเฮาส์ 12/3 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 056-732426
ช้างทอง 178/6 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์         
056-731874, 081-8882427 
บลูสตาร์ รีสอร์ท 297/1 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 056-731271-2, 081-9428001
ทรัพย์สตาร์ อินน์ แอนด์ รีสอร์ท 453 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 056-731700, 081-9428001

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี
ชื่อโรงแรม/ที่พัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ปิยะมิตร                     64 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์                    
056-791031            
มิตรสาลี 400/1 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 056-791179
เยาวราชริชม่าร์ 144 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 056-791843
ริชชบัว 195 ม.5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 056-791843
ปิยะมิตรรีสอร์ท 2 96 ม.4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 056-797777
คนรักกัน 11 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรีจ.เพชรบูรณ์   
081942188
พุขามชาเล่ย์ 78 ม.2 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 086-5910137
หนึ่งฤทัยรีสอร์ท 89 ม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 056-561449,083-3314195
เว็บไซต์

 

โรงแรม/ที่พัก ในเขตอำเภอศรีเทพ
ชื่อโรงแรม / ที่พัก  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ศรีเทพอินทร์ 121 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  056-799631
พิชชาวรี รีสอร์ท            99/1  ม.6 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์                    056-921089                      

akaradech2563_07

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มีนาคม 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์