อบจ.เพชรบูรณ์ "จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกปรง"

PDFพิมพ์อีเมล

 

DSC03416

DSC03381 DSC03400

วันนี้  (30  พ.ย.  55)  เวลา 09.00 น.  ที่บริเวณลานตากข้าววัดโคกปรงวิทยาราม (วัดเก่า) ต.โคกปรง  อ.วิเชียรบุรี   นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์   พิชิตกวิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เขตอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเกษตรภายในตำบลโคกปรง  โดยมีนางประภาศรี  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง  กล่าวรายงาน  สำหรับโครงการซ่อมแซมถนน  ในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเกษตรภายในพื้นที่ตำบลโคกปรง จำนวน107  สายทาง ทั้ง 15 หมู่บ้าน ระยะทาง 147,420 เมตร

DSC03378 DSC03383

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
        1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป
        2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในเขตตำบลโคกปรง
        3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ทั่วถึง 

DSC03446

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว/ภาพ : สมถวิล อรรถพร

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj