การประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

PDFพิมพ์อีเมล

DSC09897

DSC09801 DSC09876
: นายวรโชติ สุคนธ์ขจร : : นายอัครเดช ทองใจสด :

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมวิสามัญฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณา/อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556   โดยมีนายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 30 เขต เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ ตามที่สภาฯ เสนอ

DSC09808

DSC09831 DSC09810

 

ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์  ทัดช่อม่วง

 


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj