top_banner_2017 
ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สนับสนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2561(มอบสิ่งของรางวัลร้านมัจฉากาชาดฯ) เว็บมาสเตอร์ -
2 แถลงข่าวการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 31
3 สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนมกราคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 22
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 23
5 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2560 เว็บมาสเตอร์ 40
6 สภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2560 เว็บมาสเตอร์ 59
7 วันคนพิการสากลประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เว็บมาสเตอร์ 58
8 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เว็บมาสเตอร์ 51
9 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ชื่องาน“ปลูก – ปั่น ต้านโกง” เว็บมาสเตอร์ 56
10 งาน “โครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์” เว็บมาสเตอร์ 54
11 พิธีเปิดงาน mulberry Fest เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ มาที่เดียว เที่ยวได้ครบ เว็บมาสเตอร์ 45
12 แถลงข่าวตลาดประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 34
13 โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เว็บมาสเตอร์ 49
14 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (อำเภอวิเชียรบุรี) เว็บมาสเตอร์ 50
15 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เว็บมาสเตอร์ 44
16 งาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่” เว็บมาสเตอร์ 39
17 สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เว็บมาสเตอร์ 39
18 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 30
19 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เว็บมาสเตอร์ 59
20 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เว็บมาสเตอร์ 90

หน้า 1 จาก 46

Chief_Executive_PhetPAO2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj