ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 15
2 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 17
3 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เว็บมาสเตอร์ 15
4 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีในเลือดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์(อำเภอศรีเทพ) เว็บมาสเตอร์ 18
5 งานกิจกรรมดนตรีในสายหมอก ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 23
6 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 เว็บมาสเตอร์ 20
7 พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบิน ดอนเมือง-เพชรบูรณ์-ดอนเมือง เว็บมาสเตอร์ 31
8 พิธีเปิดถนนตามผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ สาย ค.1 ส่วนเชื่อมที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 36
9 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม (5/2561) เว็บมาสเตอร์ 41
10 ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เว็บมาสเตอร์ 29
11 พิธีเปิดเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 41
12 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 35
13 ประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เว็บมาสเตอร์ 36
14 สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 37
15 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน เว็บมาสเตอร์ 28
16 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 1 เว็บมาสเตอร์ 30
17 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 23
18 นพิธีเปิดอาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เว็บมาสเตอร์ 23
19 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาเกษตรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรอำเภอเขาค้อ เว็บมาสเตอร์ 29
20 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561 เว็บมาสเตอร์ 31

หน้า 1 จาก 49

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj