Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner
banner

โหลดเลย ไม่ต้องรอ‼️ แอป"หมอชนะ" "รู้ก่อน รักษาเร็ว ไม่แพร่เชื้อต่อ"

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามกฎหมายตาม มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ของดการจัดงาน “หนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ KHAO KAO COUNTDOWN 2021”

 

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 1/64 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (25)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (84)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (71)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย-สระคู ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (156)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุง ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่มสัก-สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก (148)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (164)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 4/64 โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (186)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 (183)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon 3/64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย-สระคู ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (216)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (209)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช.ประจำปีงบประมาณ 2564 (3196)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศของ อบจ.พช. งบประมาณปี 2564 (2588)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อทำธุรกรรม (715)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศและใบสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เพชรบูรณ์ (1166)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (1382)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon เจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน (1318)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (1269)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (4276)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (2513)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (2438)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ 28 ส.ค.63 (242)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องรายงานการประชุม 25 ก.ย.63 (251)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ 25 ก.ย. 63 (279)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศวิสามัญ-ครั้งที่1-ปี-2563 (310)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-63-doc (385)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 (396)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสถา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 63 (553)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ที่สภาฯมีมติรับรองเเล้ว ลว.18 มี.ค.63 (813)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ลว.16 มี.ค.63 (798)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2563 ลว.16 มี.ค.63 (752)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

narumol2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มกราคม 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์