โครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลพุขาม

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 17:18 น.

S__9011228

S__9011226 S__9011224


วันที่ 8 ตุลาคม 2562  นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลพุขาม   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว/ภาพ : สมถวิล