เปิดถนนนาเฉลียง บ้านหัวโตก - ยางแหลม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 เวลา 17:51 น.

S__7413818

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเปิดถนนนาเฉลียง บ้านหัวโตก - ยางแหลม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง ทั้งในเรื่องการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมที่ยั่งยืนเข้าสู่ชุมชน รวมถึงการเดินทางที่รวดเร็วยามเจ็บป่วย,การเดินทางไป-กลับโรงเรียนของเด็กๆ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนซึ่งเป็นหลักสำคัญ โดยมีนายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาเฉลียง และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก