• ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ระนอง

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ระนอง

 • อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

  อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

 • อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์

  อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์

 • โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อ.ศรีเทพ)

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อ.ศรีเทพ)

ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว238 จำนวน 6 เรื่อง (5)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว229 จำนวน 5 เรื่อง (7)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว225 จำนวน 8 เรื่อง (15)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว217 จำนวน 6 เรื่อง (22)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว206 จำนวน 11 เรื่อง (27)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)