นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการ ผอ.กองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
53
Articles View Hits
3765
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562

     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์กองแผนและ...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ครั้งที่ 3/2562

      วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อบจ.เพชรบูรณ์ กองแผ...

การประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

การประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

     วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร...

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 5/2562

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 5/2562

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 5/2562      วั...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์ กองแผนและ...