ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


alt

นายสิทธิชัย อินทร์บุญ 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


alt

นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

123456789012345678901234567

alt

นางจินตนา เทียมเมือง 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

123456789012345678901234567

alt

นางกมลวรรณ นามวงษ์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

123456789012345678901234567

alt

นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

123456789012345678901234567

alt

นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

alt

นายวัชรพงศ์ เมตตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


alt

นางสาวณิรินทร์รดา บุญหล้า
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

alt

นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


alt

นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


alt

นางทิพย์พาภรณ์ กันเผือก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

alt

(ว่าง)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

alt

นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

alt

นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


alt

ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ กุลมล
นิติกรปฏิบัติการ

alt

นางสาวลักษมน มานุช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


alt

นางสาวชุตินันท์ บุญยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt

นางสาวนิตย์รดี วังคีรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


alt

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt

(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
 
alt

นายชัยณรงค์ โชติวัฒน์พัฒพงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
alt

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


   
 


            

     

     

     

     

     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์