ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองคลัง

PDFพิมพ์อีเมล

-
99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
supplies01
นายกรเอก ปานลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
99999
-ตำแหน่งว่าง-
treasury03
-ตำแหน่งว่าง-

-ตำแหน่งว่าง-
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางอมรรัตน์ ผดุงนึก
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

-ตำแหน่งว่าง-
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
99999
treasury05 treasury06 treasury07
นายวัชรพงศ์ เมตตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางชาณิกา ศิริประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
999999
treasury08 treasury09 treasury10
นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธนพร แตงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
999999999999
treasury11 treasury12 treasury13
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางจินตนา โสภากาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกวริทธิ์  พั่วแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
999999999999
treasury14 treasury15 treasury16
นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุธาสินี  เหาะหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
9999999999
personnelPAO2
นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
99999999

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "เพชรบูรณ์ เที่ยวได้ทุกวัน ประทับใจทุกครั้ง ปังทุกฤดู"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤศจิกายน 2022 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์