ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองช่าง

 

นายสำรวย เจอะแก่นหอม 
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสำรวย เจอะแก่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

123456789012345678901234567

นายสุรพล จำปาวงษ์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

123456789012345678901234567

นายประเทือง ทองนุ่ม 
นักบริหารงานช่างระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

123456789012345678901234567

นายชูศักดิ์ ทารัตน์ 
นักบริหารงานช่างระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

123456789012345678901234567

นางปิยะมาศ ฤกษ์แสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายสุรพล จำปาวงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายศรัญยู สุขเกษม
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

นางสาววิรัลสุดา เถาะสุวรรณ
นักผังเมืองปฏิบัติการ

 

นายประสิทธิ์ มาอ่อน
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายสินชัย แก่นสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

พันจ่าเอกคมสัน ทาบุตตะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

นางแพรวนภา นาคเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายยุทธนา แพรขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

นายสิริพัฒน์ จตุพจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสอนชัย ไสลภูมิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 
 

นายเพชรายุธ พ่วงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

นายวิโรจน์ วิชิตนาค
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ว่าง)
วิศวกรเครื่องกล ปก/ชก

 

สิบโทธนวัฒน์ พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

นายเฉลิมศิลป์ แพงมูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวชโลทร ไชยศรี
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 

นายสมยศ ชีพา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

 
 

นายอำนวย เชื้อบริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นายสถิต ขวัญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

(ว่าง)
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง

 
 

นายวิโรจน์ อินมีสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก/ชก

(ว่าง)
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง

 
 
 

นายศิรพงศ์ ศรีปิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

 

(ว่าง)
สถาปนิก ปก/ชก

 

 
 
 

(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก/ชก

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

นายไอศูรย์ นาคตระกูล
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

 

 

(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "Romantic ฟินๆ in เพชรบูรณ์"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กันยายน 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์