พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

img-26092565-2008

     วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมฯ การประชุมมีวาระการประชุม ดังนี้

     เรื่องเพื่อทราบ

     1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครให้บุคลากรแจ้งความประสงค์ถ่ายโอน ฯ มาดำรงตำแหน่งใน สอน. และ รพ.สต. ทั้ง 62 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อนำรายชื่อบุคลากรขอถ่ายโอน เข้าที่ประชุม กสพ. และส่งให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

     2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม เลื่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการมอบอำนาจจากกระกระทรวงสาธารณสุข

     3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร สอน./รพ.สต. ถ่ายโอนมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

     เรื่องพิจารณา

     1. พิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงการจัดสรรเงิน สปสช. ของหน่วยบริการประจำแต่ละแห่ง และรพ.สต. ภายในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมตามแนวทางของสปสช. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งข้อตกลงที่ กสพ. เห็นชอบ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ

     2.พิจารณาการจัดอัตรากำลังและระบบบริการกรณี รพ.สต. ที่ขาดแคลนบุคลากร

มติที่ประชุม เห็นชอบ

img-26092565-2009

img-26092565-2005

img-26092565-2002

img-26092565-2003

img-26092565-2004

img-26092565-2006

img-26092565-2001

img-26092565-2010

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "เพชรบูรณ์ เที่ยวได้ทุกวัน ประทับใจทุกครั้ง ปังทุกฤดู"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< ธันวาคม 2022 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์