การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

PDFพิมพ์อีเมล

 

001

     วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ และนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติสำคัญ ดังนี้

1.กำหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566  เริ่มตั้งแต่  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน 
2.กำหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปมีกำหนด 45 วัน
3.เห็นชอบรับมอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
4.เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)
5.เลือก นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
6.เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอวิเชียรบุรี  2.นางนวลผจง สาลีผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอชนแดน และ 3.นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
7.เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นายสมคิด  รินนาศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เขต 1 อำเภอวังโป่ง 2. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอวิเชียรบุรี และ 3. นายศุภวัฒน์  คุ้มทองมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 อำเภอหล่มเก่า
8.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
9.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

002

003


<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มีนาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์