การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

001

     วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาคมท้องถิ่น โดยมี นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประธาน อสม. สมาชิกอพปร. และคณะกรรมการกองทุนชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 123 คน เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2566 - 2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะนำเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ต่อไป พร้อมทั้งจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

002

003

 

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 89 (สิงหาคม-กันยายน 2566)

    phetchabun_news_14_89

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กุมภาพันธ์ 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์