พิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566

PDFพิมพ์อีเมล

001

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และอสม. เข้าร่วมฯสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดทำบันทึกแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความตั้งใจในการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ์และการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและยุงทุกชนิดอันจะส่งผลให้ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อนำโดยแมลงอย่างต่อเนื่อง

002

003

004

 

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์