การประชุมสภาองค์การบริหา่รส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งแรก ประจำปี 2555

PDFพิมพ์อีเมล

DSC07106

DSC07120 DSC07195

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา(14 สิงหาคม 2555)  โดยนายจิรายุทธ วัจนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ พร้อมด้วยนายอัครเดช ทองใจสด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้   และได้มีการแต่งตั้ง

          1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  คือ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
          2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ นางนิภา เจนจบธรรม  และนางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์
          3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์
          4. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 คณะ
             4.1 คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาในเรื่องใดๆ ตามที่สภาเห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงแล้ว คือ
                  - นายธัชพล ดวงพัตรา
                  - นายณัฐวุฒิ พั้วช่วย
                  - นายจำเริญ  สุวรรณี
                  - นางสาวจิราพร  เทืองน้อย
                  - นายอบ  แสงนก
                  - นายกษพงษ์ ชวาลสันตติ
                  - นาสถาพร  อาสมาน
            4.2 คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม คือ 
                 - นายชำนาญ  มีวันเนือง
                 - นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์
                 - นายอัคนี  พรพฤฒิพันธุ์
                 - นางพรพรรณ  โพธิ์ดี
                 - นายสมพงษ์  มาลากรณ์
                 - นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล
                 - ว่าที่ ร.ต.ชัชวาล รักหาญ
            4.3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
                 - นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
                 - นายประภาส รุ่งเจริญกิจ
                 - นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์
                 - นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย
                 - นายสมคิด รินนาศักดิ์
                 - นายดิลก  ประทุมทอง
                 - นางพรพรรณ โพธิ์ดี
            4.4 คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
                 - นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล
                 - นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล
                 - นายอบ  แสงนก
                 - นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง
                 - นายกษพงษ์ ชวาลสันตติ
                 - นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร
                 - นางสาวจิราพร  เทืองน้อย
             4.5 คณะกรรมการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
                 - นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
                 - นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
                 - นายสมคิด  รินนาศักดิ์
                 - นายประภาส รุ่งเจริญกิจ
                 - นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
                 - นายจำเริญ สุวรรณี
                 - นายทองเสี่ยน  แก่นเกลี้ยง
             4.6 คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
                 - นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
                 - นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร
                 - นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
                 - นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร
                 - นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์
                 - นายธัชพล ดวงพัตรา
                 - นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด
             4.7 คณะกรรมการกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน
                  - นางฐิตินันท์  พั้วช่วย
                  - นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด
                  - นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย์
                  - นางนิภา  เจนจบธรรม
                  - นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย
                  - นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์
                  - นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์
          และกำหนดการประชุมสมัยต่อไป ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ
ข่าว : กองกิจการสภาฯ        

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 90 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)

    1709191397093

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์