อบจ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมงาน " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2555

PDFพิมพ์อีเมล

DSC_0058

DSC_0052 DSC_0041

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เืพื่อการเรียนรู้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555  ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  นายวรโชติ สุคนธ์ขจร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด  นางนฤมล วรกมล  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ในการนี้ ได้จัดการประกวดแข่งขันทางด้านวิทยาศา่สตร์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

           1. การแข่งขันออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง  โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  ในระัดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช.  ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเซนต์โย A  จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมวัชรชัย A  จากโรงเรียนอนุบาลวัชรชัย / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทีม เมตตาวิทยา A จากโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก
           2. การแข่งขันคณิตคิดเร็วด้วยเกมส์ 24 โดยใช้ความรู้ความสามารถไหวพริบในทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ด.ช.วิษณุ  แสงเรืองเดช จากโรงเรียนโคกสำราญ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ด.ช.วิโรจน์  โพธิระย้า จากโรงเรียนโคกสำราญ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.อภิวัฒน์  ไพรสน จากโรงเรียนโคกสำราญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐพล  ศรีสมบัติ จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ธนวัฒน์  มั่นคง จากโรงเรียนโคกสำราญ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.สุภากร  ถมจอหอ จากโรงเรียนโคกสำราญ
           3.การแข่งขันวาดภาพระบายสี เป็นการประกวดงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน การวาดภาพระบายสี โดยใช้สีชอล์ค ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ.สิริกร  สารีแก้ว จากโรงเรียนเมตตาวิทยา / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.กิตติศักดิ์  ทองขำคม จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ณภัทร  นกยูงทอง จากโรงเรียนบ้านนา / รางวัลรองชมเชย ด.ญ.ธัญพิชชา  อินวรรณ์ จากโรงเรียนอนุบาลวัชรชัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.เบญจพร  สิงหา / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.จิรกิตต์  ถึงสุข จากโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล / รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 2 ด.ญ.ธัญญรัตน์  ช่วยพยุง จากโรงเรียนอนุบาลวัชรชัย / รางวัลชมเชย ด.ญ.วิชาดา  กองสูงเนิน จากโรงเรียนอุดมวิทยา

DSC_0064 DSC_0018
DSC_0112 DSC_0088

           นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน และเยาวชนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นั่นคือต้องมีนิสัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ซึ่งการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถ และการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน และเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ข่าว : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 90 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)

    1709191397093

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์