องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

PDFพิมพ์อีเมล

DSC_0814

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพุธที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดเนินสง่า หมู่ที่ 2 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

          โดยนายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนประชาชน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลัก รวมถึงผลการปฏิบัติงาน แจกจ่ายวารสารข่าวเพชรบูรณ์นิวส์ คู่มือท่องเที่ยว กิน นอน ตะลอน ทัวร์เพชรบูรณ์    บริการ คลินิกถนน ตอบข้อซักถามในเรื่องเส้นทางคมนาคม และอื่นๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่  รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

DSC_0801 DSC_0805
DSC_0827 DSC_0823
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน เขต 2 

         ในโอกาสนี้ นายพงษ์พันธุ์ วิภาจักษณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    อ.ชนแดน เขต 2 ได้ร่วมตอบประเด็นปัญหาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค สภาพถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน้ำขัง การคมนาคมสัญจรไปมาลำบาก ประกอบด้วย

          1. ไฟฟ้าสายภูเขาหินปะการัง ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้าน

          2.ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง บริเวณทางแยกได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้าน

          3.ป้ายชะลอความเร็ว บริเวณทางแยกได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้าน

          4.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านซับพุทรา ถึงบ้านโคกสะอาด

          5.ก่อสร้างถนนลาดยางสายซับพุทรา ถึงตำบลลาดแค

          ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า

          1. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรายังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แต่อย่างใด ประกอบกับตามเกณฑ์การขอขยายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจำนวนบ้านเรือนในพื้นที่ดังกล่าวมากเพียงพอ ตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฯ กำหนดไว้ จึงจะสามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้ ซึ่งการขยายเขตไฟฟ้าแต่ละพื้นที่นั้น จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก     หากจำนวนบ้านเรือนไม่มากพอ ทางการไฟฟ้าก็ไม่สามารถที่จะสำรวจประมาณราคาในการขยายไฟฟ้าได้

          2. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง
              2.1 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านซับพุทรา ถึงบ้านโคกสะอาด ตรวจสอบแล้วถนนสายดังกล่าวเป็นสายบ้านซับพุทราถึงบ้านบ้านโคกยาว ไม่ใช่บ้านโคกสะอาด ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
              2.2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายซับพุทรา ถึงตำบลลาดแค ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค และเทศบาลตำบลบัววัฒนา

DSC_0792 DSC_0789

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555 - 2557) และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement IN – place Recycing ถนนสายบ้านซับพุทรา – บ้านโคกสาร –       บ้านโคกยาว ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน งบประมาณ 10,000,000.-บาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(งบเหลือจ่าย) ซึ่งได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

          และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดูแลบำรุงรักษาในด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 21 (ถ.สระบุรี - หล่มสัก) เป็นสายหลัก พร้อมทั้งติดตั้งสัญจรไฟจราจร เครื่องนับเวลาถอยหลัง(Count Down) และกล้องวงจรปิด(CCTV)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง 

 

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 90 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)

    1709191397093

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์