Developed by JoomVision.com

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎ...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์...

เตือนภัยแก๊ง Call Center ส่งเอกสารปลอมแอบอ้าง โดยอ้างว่าเป็นหนังสือจากสำนักงาน กสทช.

  สำนักงาน กสทช. เตือนภัย! แก๊ง Call Center ส่งเอกสารปลอมแอบอ้าง โปรดอย่าหลงเชื่อกลลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้แอดไลน์และส่งเอกสาร...

File Icon ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง (คลองบุษบง) ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (12)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ม.5 บ้านใหม่วังสีมา ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (36)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ด และสารเคมีพ่นกำจัดยุงลายตัวแก่ (39)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 41/2566โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคลเชื่อมตำบลพญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (40)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ม.5 บ้านใหม่วังสีมา ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (30)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ดและสารเคมีพ่นกำจัดยุงลายตัวแก่ฯ (32)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคลเชื่อมตำบลพญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (30)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (พช. ถ1-0005) บ้านหนองไผ่ – บ้านไร่ขอนยางขวาง ตำบลหนองไผ่ , ตำบลท่าแดงฯ (32)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล - บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ฯ (32)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย (พช. ถ1-0007) ตอนที่ 1 (กม.ที่ 4+000 – 6+700) บ้านโป่งขามฝาดฯ (35)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (250)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (752)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (37)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา (279)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู (229)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (384)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (975)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา (ปริญญาตรี/เทียบเท่า) ตามโครงการทุนการศึกษายากจนและด้อยโอกาส ฯ (922)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือฯการศึกษาของ อบจ.พช. (1450)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาของ อบจ.พช. (1161)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2566 (11)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญประจำปี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 (26)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการเลือกเลขานุการสภา (25)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2566 (148)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (305)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (241)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (275)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (277)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 (261)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ 7 มีค 65 (290)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มีนาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์