รายละเอียดสำหรับ  การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิิจโรงแรม พ.ศ.2559

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิิจโรงแรม พ.ศ.2559
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: 6.49 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)