รายละเอียดสำหรับ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ อบจ.พช.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2563

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ อบจ.พช.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2563
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: Empty
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)