รายละเอียดสำหรับ  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: Empty
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)