รายละเอียดสำหรับ  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: 1.88 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)