รายละเอียดสำหรับ  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. เพชรบูรณ์ฯ อำเภอหล่มเก่า (ส.ถ. 4/4)

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. เพชรบูรณ์ฯ อำเภอหล่มเก่า (ส.ถ. 4/4)
รายละเอียด:

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ รับสมัครรับเลือกตั้ง อำเภอหล่มเก่า (ส.ถ. 4/4)

ขนาดไฟล์: 1.19 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)