ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 เวลา 14:58 น.

mq1

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ
เยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพ
เคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพระพุทธรูปคู่บ้านเมือง
ลัดเลาะกินไก่ย่างวิเชียรบุรี
ยืดเส้น ยืดสาย ผ่อนคลาย @พุเตยสปา