เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น.

img-15092565-2010

     วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรสราญสินธพ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี ฯ

img-15092565-2002

img-15092565-2001

img-15092565-2004

img-15092565-2007

img-15092565-2009