ดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี และตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น.

8918

     วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพรบูรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี และตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การเก็บน้ำลงใต้ดิน การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และนำความรู้มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป โดยมีดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ แนะนำให้ความรู้

8894

8893

8884

8882

8880

8876