ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้แทนจาก รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น.

S__10633305

     วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้แทนจาก รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การหารือเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ โครงสร้างอัตรากำลัง และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุน รพ.สต.ในการบริการประชาชนและยินดีที่จะร่วมดำเนินงานพร้อมกับ รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนรพ.สต. ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมฯ

S__10633306

S__10633304

S__10633310

S__10633309

S__10633301

S__10633303

S__10633307