รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2022 เวลา 14:21 น.

LPA65-1

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565