เสพงานศิลป์...ถิ่นไทหล่ม (วัดตาลและวัดศรีมงคล)

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:37 น.

174_copy

เที่ยววิถีไทย... สไตล์ อบจ.

วันนี้ อบจ.จะพาทุกท่านมา เสพงานศิลป์...ถิ่นไทหล่ม
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ความเข้าใจและรู้จักท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ ก็คือวัดวาอาราม งานสถาปัตยกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานศิลปะจะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ที่มาของกลุ่มชน รวมถึงเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นๆ โบราณสถานและวัดในเขตอำเภอหล่มเก่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นศิลปะแบบล้านช้าง
วัดตาล มีหลวงพ่อใหญ่วัดตาล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหล่มเก่า ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 19-21 ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว มักมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรให้ช่วยคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายรุ่งเรือง วัดแห่งนี้จึงมีผู้คนเดินทางมาสักการะกราบไหว้อย่างไม่ขาดสายจนเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหล่มเก่า “ไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดตาล ทานขนมเส้น นอนกางเต็นท์ภูทับเบิก”

 

177_copy

175_copy 176_copy

โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองไทหล่มมาช้านานอีกแห่งหนึ่งก็คือ วัดศรีมงคล บ้านนาทราย ตำบลวังบาล มี “สิมโบราณ” ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นศิลปะล้านช้างที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ “คันทวยรูปพญานาค” ภายในมีพระประธานเป็นพระปูนปั้นศิลปะล้านช้าง สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 4 ด้าน อายุประมาณ 200 ปี เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามสมบูรณ์แบบไม่แพ้ที่อื่นๆ จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นแหล่งโบราณสถาน ตามประวัติศาสตร์ระบุว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นผลงานของนายแดงหรือตาขี้ทูด ที่ใช้เวลาเขียนนาน 3 ปีเศษ โดยใช้สีฝุ่นผสมกาวยางไม้ สีเปลือกของดินและสีดิน ระบายภาพตัดเส้นแบบแบน เขียนภาพบนฝาผนังปูนบอกเล่าเรื่องราวประวัติของพระเจ้าสิบชาติ ภาพนรก สวรรค์ รวมถึงภาพที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในอดีต เช่น การประกอบอาชีพ หาเนื้อหาปลา การค้าขายทางเรือ มีภาพกลุ่มหมู่บ้าน คนจีนไว้ผมเปีย รวมไปถึงภาพที่สตรีนุ่งผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ซึ่งปัจจุบันเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของคนหล่มเก่าและกลายเป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อจนมาถึงทุกวันนี้ เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผู้คนในถิ่นฐานนี้เป็นคนมีฝีมือมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่น่าศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

178_copy 179_copy

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ฉบับ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้อง...ห้ามพลาด”

แผนที่สำหรับการเดินทาง : https://goo.gl/maps/Nh1DtVSqWNSArfxa9
แผนที่สำหรับการเดินทาง : https://goo.gl/maps/19pbCfjFbjbPpPoL7