นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ตรวจติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเพชปุระ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2021 เวลา 22:14 น.

226856884_4151879901573080_7971192898725857775_n

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเพชปุระ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นอกจากจะมีระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว ยังได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (เฮลท์ตี้บอท) ที่จะช่วยนำส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนั้น ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัด ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามเพชปุระ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือและการบูรณาการทรัพยากรของส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง และเป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน