อบจ.เพชรบูรณ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตําบลบ่อไทย เทศบาลตำบลบัววัฒนา เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ และร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณ ศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local quarantine) ของเทศบาลตำบลบ่อไทย

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2021 เวลา 09:29 น.

225096881_4162564657171271_30481321455709552_n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยส.ส.สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตําบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ และร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง (Local quarantine) ของเทศบาลตำบลบ่อไทย (หลังเก่า) จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมายังเทศบาลตำบลบัววัฒนาและเทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยมีนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านพ้นวิกฤตินี้ และฝากถึงพี่น้องประชาชนโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้มากที่สุด

ข่าว : ชลิตา
ภาพ : สมถวิล