นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอศรีเทพ

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 14:51 น.

243205659_4337630506331351_670555037090695527_n 243235851_4337630312998037_177428479289095932_n

วันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอศรีเทพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนำสิ่งของยังชีพ พร้อมด้วยอาหาร มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีเทพ เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเรือท้องแบนออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 โดยมีนายเอี่ยม ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน